Selecteer een pagina

Nieuws

4 tips bij het sluiten van een Intentieovereenkomst

4 tips bij het sluiten van een Intentieovereenkomst

Als projectontwikkelaar heeft u een mooi plan gereed voor de realisatie van een nieuw energie neutraal woon-zorgcomplex voor senioren. U bent al in gesprek met de gemeente. Een deel van de voor realisatie benodigde grond is reeds verworven; het andere deel is in...

Exoneratie van aansprakelijkheid. Wie draait ervoor op?

Exoneratie van aansprakelijkheid. Wie draait ervoor op?

De architect die een ontwerpfout maakt, of de constructeur die een komma verkeerd zet in een draagconstructieberekening, is voor de schade aansprakelijk. Laat de aannemer na om niet tijdig tegen een dergelijke(evidente) fout te waarschuwen, dan is ook hij voor...

Valkuilen en tips bij het gebruik van twee sets Algemene Voorwaarden

Valkuilen en tips bij het gebruik van twee sets Algemene Voorwaarden

Een voorbeeld. In uw eigen set is de gewone rechter aangewezen om geschillen te beslechten, terwijl in de standaard set juist staat dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is. Wat geldt dan? Of, in uw eigen algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid geheel...

Pieterfrank Advocaten

Pompoenweg 9
2321 DK Leiden
Fax: +31 88 44 48 806
info@pieterfrank.nl